Metrologie měření

  • Souřadnicový měřící stroj LEITZ REFERENCE
  • Přenosný laserový měřící a kalibrační systém RENISHAW XL-80
  • LEICA ABSOLUTE TRACKER AT402
  • Elektronická libela BlueLevel s dálkový přenosem, typ 016F200 výrobce WYLER SA.(Švýcarsko)
  • Měřící rameno ROMER Absolute Arm
  • Měřící přístroj GEPARD – Měření přímosti

Naše společnost má vlastní měřící a kontrolní pracoviště. Prostory jsou moderně vybaveny, klimatizovány, tak, aby splňovaly všechny parametry pro kvalitní a přesné měření.

Porádíme měření nejen vlastních vyrobených a obrobených dílců, ale také provádíme měření i externím společnostem. Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat s poptávkou měření.

V pravidelných intervalech provádíme kalibrace všech měřících přístrojů v souladu s Certifikací mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Kalibrace měřidel se provádí v kalibračních laboratořích. Kalibraci pracovních měřidel provádíme ve státních metroloických akreditovaných střediscích a metrologických střediscích, která prokáží návaznost na státní etalon. U těchto měřidel se provádí záznam o provedení kalibrace do „Kalibračního listu“.

Společnost STROJÍRNA TYC s.r.o. je schopna zaručit kvalitu a přesnost měření.

Souřadnicový měřící stroj LEITZ REFERENCE

Jedná se o 3D souřadnicový měřící stroj společnosti HEXAGON Metrology s vysoce přesnou metodou měření, snímači a SW. Tímto strojem lze zaručit kvalitu výroby na vysoké úrovni i u složitých obrobených dílců.

Více informací

Přenosný laserový měřící a kalibrační systém RENISHAW XL-80

Špičkový nástroj pro kalibraci obráběcích a souřadnicových měřících strojů podle mezinárodních norem. Laser XL-80 vytváří mimořádně stabilní svazek laserového záření s vlnovou délkou odpovídající národním a mezinárodním normám. Předností tohoto měřícího systému je mobilita, snadné používání, přesnost. Laser se k PC připojuje přes USB port, takže nevyžaduje samostatné rozhraní ani žádné komplikované nastavování. Díky přesnému stabilizovanému laserovému zdroji lze zaručit přesnost lineárního měření ± 0,5 ppm, frekvencí až 50 kHz při maximální rychlosti lineárního měření 4 m/s a při lineárním rozlišení 1 nm i při maximální rychlosti. Přesnost zaznamenaných dat zaručuje interferometrický princip měření.

Více informací

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT402

Špičkový moderní souřadnicový měřící stroj. Umožňuje extrémní přesnost i na velké vzdálenosti. Díky jeho mobilitě lze provádět měření kdekoliv. Tento přístoj může být napájen vlastní vnitřní baterií a lze je využít v nejnáročnějším prostředí, přičemž si udrží nejvyšší přesnost měření.

Mezi jeho výhody patří i jeho rozměry. Váží pouze 8,1kg včetně řídící jednotky a je vysoký 295mm. Kombinací vestavěné WiFi a energie ve vložených akumulátorech, nepřekáží při měření žádné kabely. Akumulátory přitol ze velmi rychle vyměnit i bez vypnutí přístroje. Automatické rozpoznání cíle (ATR) umožňuje neustálé sledování a jemné korekce cílení až do radiální vzdálenosti 320m.

Čítače absolutního úhlu zajišťují sledovatelnou přesnot 0,5stupňové vteřiny dle ISO 17123-3 s garantovanou přesností rozlišení systému a 0,07 stupňové vteřiny u extrémně velkých rozsahů.

Používáním tohoto moderního přístroje zaručuje naše společnost maximální přesnost měření a kontrolu obráběných dílců.

Více informací

Elektronická libela BlueLevel s dálkový přenosem, typ 016F200 výrobce WYLER SA.(Švýcarsko)

Jedná se o novou řadu přenosných dílenských i laboratorní přístrojů s digitálním zobrazením naměřené hodnoty, bezdrátovým přenosem dat a výstupem dat do počítače.

Více informací

Měřící rameno ROMER ABSOLUTE ARM

Jedná se o jedničku ve světě přenosných měřicích ramen. Rameno ROMER Absolute Arm je vybaveno absolutními čítači, a proto je prvním měřicím ramenem, které nevyžaduje před měřením žádnou kalibraci, přičemž nabízí přesnost pro měření i těch nejmenších dílů a umožňuje provádět v dílnách 3D měření s vysokou tolerancí. Tento univerzální přenosný souřadnicový měřicí stroj (SMS) je rychlejší a přesnější alternativou ručních nástrojů.

Více informací

Měřící přístroj GEPARD

Přístroj GEPARD slouží především pro měření přímosti, rovnoběžnosti, kolmosti lineárních vedení, ale i pro měření odchylek polohy a souososti. Pracuje s laserovým paprskem jako s referenčním etalonem přímosti. Přístroj se skládá s laserového vysílače a laserového přijímače. Laserový paprsek je jednoduchým způsobem zaměřen rovnoběžně s lineárním vedením do laserového přijímače. Ten dokáže velice jednoduchým způsobem detekovat jemné změny polohy dopadajícího paprsku na přijímacím senzoru. Posouváním přijímače po lineárním vedení a průběžným měřením odchylek paprsku je pak změřena přímost vedení.

Velkou předností přístroje oproti konvenčním řešením je možnost měřit odchylky v obou vzájemně kolmých směrech zároveň, a to i dynamickém režimu. Tento režim nám umožňuje provádět například justáž vedení s vyhodnocením výsledných křivek v reálném čase. Velkou výhodou je bezdrátové propojení všech komponent. Laserový přijímač komunikuje s PC pomocí technologie Bluetooth.