Kovoobrábění, kooperace

Nabízíme kooperace v různých odvětvích:

  • obrábění odlitků do hmotnosti 10t (lze provádět z dodaného polotovaru od zákazníka nebo tzv. na klíč včetně odlitku)
  • obrábění svařovaných konstrukcí (s možností zajištění svařování včetně žíhání)
  • kontrolní duralové tvarovky pro automobilový průmysl
  • obrábění kompozitních materiálů
  • obrábění kaleného materiálu (např. Frézování vodících kalených ploch smykadel …)
  • tvarové svařené díly (jedná se např. o části forem a rámů robotických manipulátorů