Portal machining centre – FVCH

VF

Nabízený stroj VF 1400 je koncepčně založen na pevné litinové konstrukci, s do kříže posuvným stolem a vertikálně pohyblivým vřeteníkem. Stroj je řízen CNC systémem Heidenhain iTNC 530HSCI nebo alternativně Siemens SINUMERIK 8740D ve třech osách – X (příčný pohyb stolu), Y (podélný pohyb saní a stolu) a Z /svislý pohyb vřeteníku).

Vřeteník je tuhé konstrukce, osazený svislým vřetenem. Vřeteno je poháněno přes ZF převodovku k dosažení vysokého kroutícího momentu a výkonu v širokém rozsahu otáček vřetena.

Pro všechny osy stroje se používá lineární vedení a pohyb je na všech osách zajištěn pomocí kuličkového šroubu. Osy X a Z jsou osazeny 2 kolejnicemi, v ose Y (saně se stolem) pak 4 kolejnicemi. Toto řešení poskytuje vysokou tuhost a přesnost vedení.

Pro dosažení maximální přesnosti pohybu v ose Z je hmotnost vřeteníku vyvažována a tím je zajištěna i dostatečná dynamika pohybu v ose Z.

Kompletní kapotáž stroje umo7ňuje použít odsávání aerosolu, kterým se zajišťuje zcela ekologický provoz stroje.

Stroje mohou být vybaveny různým příslušenstvím dle přání zákazníka, např. Automatickou výměnou nástrojů, chlazení kapalinou, nástrojovou a obrobkovou sondou aj.

Contact formMáte dotazy nebo potřebujete poradit? Contact form

Zákaldní parametry stroje

TYP FPPC 200 250 300 350 400 500 600
Zdvih osy X mm 2 500 – 50 000 2 500 – 50 000 3 200 – 50 000 3 200 – 50 000 4 000 – 50 000 6 000 – 50 000 6 000 – 50 000
Zdvih osy Y mm 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 5 000 6 000
Zdvih osy Z mm 1 500 (1 800) 1 500 (1 800) 1 500 (1 800) 1 500 (1 800) 1 500 (1 800) 1 500 (1 800) 1 500 (1 800)
Délka stolu mm 3 100 – 52 000 3 100 – 52 000 3 100 – 52 000 3 100 – 52 000 3 100 – 52 000 6 200 – 52 000 6 200 – 52 000
Šířka stolu mm 2 500 2 500 3 200 3 750 3 750 4 800 5 700
Zatížení stolu kg/m2 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Vzdálenost mezi stojany mm 3 080 3 575 4 070 4 565 5 060 6 050 7 040
Rychlosti pojezdů X,Y,Z mm/min 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Max. prům. karusel. stolu mm 2 500 2 500 3 000 3 500 4 000 5 000 6 000
Dokumenty ke staženíDokumenty ke stažení Technical specifications (PDF 4,5 MB)

Fotogalerie